ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Herkes sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşamak hakkına sahiptir.

Tatman Mühendislik, faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkisini en aza indirme, çevre kirliliğini önleme ve doğal kaynakları koruma konularında duyarlı ve özenli davranmayı bir şirket politikası olarak benimsemiştir.

Firmamız, ISO 14001 standardı gereklerine uygun olarak kurduğu Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla, tüm çalışanlarına bu konuda eğitim vermeyi, eğitimlerin sürekliliğini sağlamayı, çevreyle ilgili yürürlükte bulunan mevzuata ve diğer şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

  • Tüm faaliyetlerde yasal gerekliliklere uyulması
  • İklim değişikliğine karşı bilinçli olup, temiz bir çevrenin sonraki nesillere aktarılması
  • Çevre performansının sürekli iyileştirilerek geliştirilmesi
  • Çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanımı, kirliliğin kaynağında önlenmesi
  • Üretim faaliyetleri sonucu oluşan katı ve tehlikeli atıkların kontrol altında tutulması
  • Yeni yatırım ve faaliyetlerin seçiminde çevre korumasının ön planda tutulması
  • Çalışanların ve tüm paydaşların çevre konusunda bilinçlendirilip, gerekli eğitimlerin alınmasının sağlanması
  • Çevreye verilecek zararın en aza indirilebilmesi için gerekli proaktif ve reaktif önlemlerin alınması
  • Çevreyi olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması ve olası kirliliğin yayılmasının önlenmesi
  • Çevrenin korunması konusunda komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile  oluşturulacak her türlü işbirliğinin desteklenmesi, bilgi alışverişinde bulunulması