DX Soğutma Sistemleri

Dx soğutma sistemi, İnsan yoğunluğunun ve iç ortam hava kalitesi şartlarına bağlı taze hava ihtiyacını karşılamak ve ortamın ısıtılıp soğutulmasını sağlar.

DX Soğutma Sistemleri

İnsan yoğunluğunun ve iç ortam hava kalitesi şartlarına bağlı olarak istenilen taze hava ihtiyacını karşılamak ve ortamın ısıtılıp soğutulmasını sağlayan havanın VRF dış üniteleri ve ısı bataryasından geçtikten sonra bina içinde kanallar yardımı ile taşınarak ortama üflemesini sağlayan cihazlardır.

Isıtma ve soğutma işlemleri için VRF dış ünitesine bağlı kalınarak yapılıp ilave aksesuara gerek duyulmadan görüntü ve gürültü kirliliğini ortadan kaldırmaktadır. DX klima santralli sistemde tek bir santralde 900 kW kapasite bağlanarak ve on binlerce m2 alanın ısıtma ve soğutma işlemi gerçekleşmektedir.

DX Sisteminin Özellikleri

1. Isıtma ve soğutmanın tek VRF dış ünite ile yapılabiliyor olması,
2. Küçük ve orta ölçekli tesislere tek yatırımla hızlı ve kolay çözüm sunmaktadır.
3. Bakım giderleri diğer sistemlere göre çok düşük maliyeti bulunmaktadır.
4. Geleneksel cihazlara göre uzun ömürlüdür.
5. Düşük ses seviyesi bulunmaktadır.