Evsel Atık Arıtma Sistemleri

Evsel atık arıtma sistemleri, yaşam alanlarından kaynaklanan evsel atık suların arıtımında kurulumu ve kullanımı kolay ekonomik geri dönüşüm üniteleridir.

Evsel Atık Arıtma Sistemleri

Evsel atık arıtma sistemleri, insan kaynaklı atık suların, biyolojik arıtma prosesinden geçirilerek atık su deşarj limitlerine uygun hale getirilerek veya sulama amaçlı geri kazanılmaya çalışıldığı inşai veya paket tip sistemdir.
Evsel atık arıtma sistemlerinin uygulama alanları kooperatifler, oteller, lojmanlar, askeri birlikler, fabrikalar, kampüsler, çiftçiler, toplu konutlar, şantiyeler, hastaneler ve konaklama tesisleridir.

Evsel Atık Arıtma Sistemlerinin Özellikleri

1. Arıtma sisteminin maliyeti ve işletme gideri oldukça düşüktür.
2. Arıtma sisteminin işletilmesi kolaydır.
3. Tesisin devreye alınması ve devre dışı bırakılması kolaydır.
4.Tesis kokusuz ve gürültü yapmadan çalışmaktadır.